A.L.I.、森林の樹高計測が即時可能となるドローンソリューション開発

実地飛行調査中のドローン 株式会社A.L.I. Technolog...